Bij Velde infra kunt u terecht voor al U project- voorbereiding/begeleiding.

Na het afronden van mijn studie, MTS weg- en waterbouw te Arnhem, ben ik gaan werken in de wegenbouw bij verschillende aannemers/ ingenieursbureau:

  • Ballast-Nedam
  • ACON
  • GWW-ingenieurs

Binnen deze bedrijven heb ik een aantal functies bekleed over een periode van 16 jaar.

Naar deze periode ben ik voor mij zelf begonnen.

In de deze tijd heb ik bij verschillende mooie bedrijven mogen werken en de meest uit een lopende werken mogen voorbereiden/begeleiden.

Denk hierbij aan de traditionele RWA bestekken, OMOP tot UAV-gc contraten, tot het oplossen van problemen bij particulieren.